Η PrimeTel ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2003 και ασχολείται με την ανάπτυξη των υπηρεσιών Φωνής, Δεδομένων και Εικόνας. Η πείρα της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών Teledev East, ο οποίος κατέχει και λειτουργεί τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στο εξωτερικό, αναδεικνύουν την PrimeTel ως τον ιδανικότερο εναλλακτικό πάροχο των υπηρεσιών αυτών στην Κύπρο.

Σήμερα η PrimeTel είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές στο καταναλωτικό κοινό. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, καθώς επίσης σε πάροχους υπηρεσιών Internet στην Κύπρο.

Η PrimeTel λειτουργεί προηγμένο και αυτόνομο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ευρυζωνικής πρόσβασης σε Παγκύπρια βάση. Το διεθνές της δίκτυο εκτείνεται από την Κύπρο σε Ελλάδα, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ήδη την δυνατότητα πρόσβασης σε 250,000+ υποστατικά σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου H PrimeTel, εγγυάται ολοκληρωμένη επικοινωνία με ανταγωνιστικά πακέτα ευρυζωνικών υπηρεσιών.
———————————————————————————————————————————————————————
PrimeTel PLC, established in Cyprus in 2003, offers and develops Voice, Data and Video services. The experience gained as well as the fact that it belongs to the Teledev East Group, which owns and operates telecommunication networks outside Cyprus, makes PrimeTel the ideal alternative provider of these services in Cyprus.

Today PrimeTel is the biggest private telecommunication company in Cyprus able to offer to consumers, innovative services in competitive prices. The company offers residential, corporate services and services to other telecommunication and Internet providers across Cyprus.

PrimeTel operates a high-tech and autonomous island-wide based telecommunication network of broadband access. Its international network spans from Cyprus to Greece, Russia and the United Kingdom. PrimeTel already has the capability to reach more than 250,000+ households across all of the non-occupied Cyprus. PrimeTel guarantees total communication with competitive packages of broadband services.

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage your business profile. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.