Οι Σύμβουλοι μας:
· Σας καθοδηγούν να εντοπίσετε στοιχεία της προσωπικότητας, ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα και να ανακαλύψετε το επάγγελμα που σας ταιριάζει.
· Σας πληροφορούν για τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό μετά το Γυμνάσιο.
· Σας ενημερώνουν για επιλογή μαθημάτων και σπουδών.
· Σας πληροφορούν για τις σπουδές σας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναλαμβάνουν τις αιτήσεις σας.
· Σας καθοδηγούν στη συμπλήρωση αίτησης/ μηχανογραφικού για Παγκύπριες εξετάσεις και Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας.
· Σας στηρίζουν στη συγγραφή της Προσωπικής σας Δήλωσης (Personal Statement).
· Σας προσφέρουν μετάφραση του Απολυτηρίου.
· Σας στηρίζουν στην εξεύρεση φοιτητικής διαμονής.
· Σας καθοδηγούν στη συμπλήρωση αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση.
· Σας ενημερώνουν για τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, και τραπεζικούς λογαριασμούς, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο Η.Β

Write a Review

Click to rate

By creating an account you agree to our Terms and Conditions and our Privacy Policy

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage your business profile. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.